PRIVACY BELEID

Heerlijckheid Events neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je contact opnemen met info@heerlijckheidevents.nl.

WIE IS HEERLIJCKHEID EVENTS?

Heerlijckheid Events (HE) is de eenmanszaak Heerlijckheid Events, kantoorhoudende te (7609 PN) Almelo aan Leemslagenweg 22,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81735758.

Wanneer HE jouw persoonsgegevens verwerkt, is HE de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT HE JOUW GEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor MZD persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens MZD voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door MZD worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMIDISTRATIE

Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo
Grondslag:Wettelijke verplichting
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Beheer van bestellingen
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten over het product
Gegevens:NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,
Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,
Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

MARKETING

Doeleinde:Nieuwsbrief
Gegevens:Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Social media marketing
Gegevens:Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

WEBSITE

Doeleinde:Website analytics
Gegevens:Locatie
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Chatfunctie
Gegevens:Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

BEVEILIGING EN FRAUDEBESTRIJDING

Doeleinde:Beveiliging van gegevens
Gegevens:Afbeeldingen, Naam
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Commercieel belang
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

HOE VERKRIJGT HE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

HE heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat HE gegevens van andere partijen heeft verkregen.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HE over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij HE. Je kunt verzoeken dat HE je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HE te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HE of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HE te verkrijgen. HE zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HE je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

REACTIE DOOR HE

Een verzoek kan verstuurd worden naar marco@mzdezign.nl. HE zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HE een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HE je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

ONTVANGERS VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Het kan zijn dat HE verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

DOORGIFTE AAN DERDE LANDEN OF ORGANISATIES

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan HE gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal HE gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal HE aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT HE ZE?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van HE worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van HE worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

WAAR KAN JE TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

KAN DIT PRIVACY BELEID WORDEN GEWIJZIGD?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HE je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@heerlijckheidevents.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HE jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@heerlijckheidevents.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

ADRES

Heerlijckheid Events
Leemslagenweg 22
7609 PN Almelo

GEGEVENS

KvK: 81735758
BTW:
NL003598290B77
IBAN: NL94KNAB0404407994

CONTACT

Heerlijckheid Events 
info@heerlijckheidevents.nl
+31 (0)6 – 54 221 888

COPYRIGHT © HEERLIJCKHEID EVENTS